Wachttijden Wachttijden

Wachttijden

Yorneo streeft naar zo kort mogelijke wachttijden om zo snel mogelijk hulp te bieden. We hanteren hierbij de landelijke afspraak (Treeknormen) dat binnen vier weken vanaf aanmelding bij Yorneo het eerste intakegesprek/contact met een hulpverlener plaatsvindt.

Wachttijden zo kort mogelijk

Voorafgaand aan de aanmelding bij Yorneo spelen ketenpartners, zoals (huis)arts, gemeentelijke toegang, gecertificeerde instellingen en gemeenten ook een rol met bijbehorende wachttijden. De wachttijd bij Yorneo start als de aanmelding compleet ontvangen is.
Belangrijk te weten is dat voor alle vormen van ondersteuning een indicatie of een beschikking van een verwijzer nodig is. Na ontvangst van de aanmelding bij Yorneo, nemen we binnen gemiddeld 10 werkdagen telefonisch contact op met de verwijzer en ouder/verzorger.
Ondanks ons streven de wachttijden zo kort mogelijk te houden komt het voor dat de wachttijd langer is dan gewenst. Wanneer dit het geval is, gaan we in gesprek met de cliënt en de verwijzer over de urgentie van de hulpvraag, veiligheidsrisico’s en de verwachte wachttijd. De behandeling start zo spoedig mogelijk in overleg met de cliënt en de verwijzer.

Wanneer wachten niet kan

Voor een beperkt aantal hulpvragen is wachten niet toelaatbaar, omdat dit schadelijke gevolgen heeft voor de verdere ontwikkeling en/of het perspectief van de cliënt. Dan kan, in die uitzonderlijke specifieke gevallen, een wachtlijstinterventie en/of voorrang worden geboden. Dit is altijd maatwerk in afstemming met de cliënt en de verwijzer.

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact met ons opnemen via info@yorneo.nl of (0592) 367 979.