Crisishulpverlening Crisishulpverlening

Crisishulpverlening

Yorneo biedt in crisissituaties hulp thuis. Bij melding van een crisis neemt de hulpverlener van Yorneo zo spoedig mogelijk contact op met de aangemelde cliënt. Hulpverlening kan binnen 24 uur van start gaan. Eerst brengt de hulpverlener in een gesprek met verwijzer, ouders en jongere de problemen in kaart en vervolgens kijken we gezamenlijk welke ambulante hulp het best past om het gezin weer normaal te laten functioneren. We streven er dus altijd naar de situatie thuis op te lossen. Alleen als het echt niet anders kan, plaatsen we een kind bij crisis in een pleeggezin, gezinshuis of in een groep.

In het geval van een crisissituatie kun je als verwijzer rechtstreeks contact opnemen met het crisisteam van Yorneo via (0592) 430 390. Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen verloopt de aanmelding via Spoed4Jeugd: (0592) 381 530.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.