Dagbehandeling in MOC voor 0-12 jaar Dagbehandeling in MOC voor 0-12 jaar

Dagbehandeling in MOC voor 0-12 jaar

Als blijkt dat er naast ambulante behandeling meer hulp nodig is voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, dan kan de ondersteuning thuis, op de kinderopvang of basisschool worden uitgebreid met dagbehandeling op een van onze MOC-locaties (Medisch Orthopedagogisch Centrum) in Assen, Emmen en Hoogeveen Binnen deze dagbehandeling biedt Yorneo:

  • (Handelingsgerichte) diagnostiek.
  • Behandeling: ambulante hulpverlening, aanvullende therapieën zoals logopedie, speltherapie, EMDR en psychomotorische therapie. Ook is er een kinderarts en kinderverpleegkundige aanwezig. De professionals werken samen met de jeugdpsychiatrie en het ziekenhuis.
  • Ondersteuning bij de overgang naar en afstemming met het onderwijs.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.