Hulp met verblijf (24-uurs zorg) Hulp met verblijf (24-uurs zorg)

Hulp met verblijf (24-uurs zorg)

Soms is er een vervangende opvoedsituatie nodig. Dan zorgen we voor een passende, zo ‘gewoon’ mogelijke leefomgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Er is aandacht voor het belang van (het houden van) een goede band tussen ouder en kind.
In alle gevallen van verblijf wordt ondersteunende, specialistische hulp ingezet. Bijvoorbeeld om terugkeer naar huis mogelijk te maken, om een jongere te helpen zelfstandig te worden of om kind en ouders steun te bieden in de nieuwe situatie. De mogelijkheden voor verblijf bestaan uit:

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.