Pleegzorgnieuws | juni 2020
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Pleegzorgnieuws  
  25 · juni 2020  
 
placeholder
In deze editie:
 • (Geen) gesneden koek
 • Training & Selectieteam in de nieuwe werkelijkheid
 • Update werkwijze corona
 • Even voorstellen: 2 nieuwe leden van de Pleegouderraad
 • Landelijk symposium: zo thuis mogelijk opgroeien
 • Als je boos bent,... dan ben je op de helft
 • Pleegwijzer: pleegouders zijn van onschatbare waarde
 • Artikel: over gamen en socialemediagebruik bij jongeren
 • Tip voor (pleeg)jongeren: Share Your Story
 
placeholder
 
placeholder
(Geen) gesneden koek

Als pleegouder ontving je deze maand een klein pakketje van ons met daarin gesneden koek. Omdat het geen gesneden koek is deze tijd. Onverhoopt zat niet bij iedereen de kaart met begeleidende tekst in het pakketje. Soms is het mooi je eigen gedachten de vrije loop te laten, maar voor wie graag wil weten wat onze gedachten erbij zijn, delen we deze graag (nog eens) met je. Bekijk de kaart.

Beste pleegouder(s),

Deze tijd zal voor jou/jullie en je (pleeg)kinderen niet altijd makkelijk, ofwel gesneden koek, zijn. We hopen dat coronatijd jullie ook iets moois brengt. 

Het is ook geen gesneden koek om dit jaar een pleegzorgdag te organiseren. Volgend jaar een nieuwe kans. Tot die tijd: nog even doorbijten!

Yorneo, team Pleegzorg

 
placeholder
 
 
placeholder
Training & Selectieteam in de nieuwe werkelijkheid

Dat we voor grote uitdagingen staan in deze tijd staat buiten kijf. In maart moesten we als Team Training & Selectie van pleegzorg razendsnel schakelen van het organiseren van bijeenkomsten op Papenvoort naar het geven van een online voorbereidingsprogramma met alle na- en voordelen die dat met zich meebrengt. De technische problemen hebben we ondertussen redelijk het hoofd kunnen bieden. Het programma online krijgt, al pionierende, een goede vorm en inhoud.

Natuurlijk blijft het wel lastig om via Microsoft Teams een volledige indruk te krijgen van de aspirant pleegouders. Uiteindelijk wil je ook de sfeer proeven bij hen thuis. Gelukkig kunnen we het online programma afronden met live gesprekken bij de deelnemers thuis aan de keukentafel, met inachtneming van de Corona maatregelen.

De informatieavonden staan momenteel nog op losse schroeven. We zijn in overleg of de reeds geplande bijeenkomsten in de gemeenten na de zomer doorgang kunnen vinden. Samen met onze collega’s van het Leger des Heils en William Schrikker Groep informeren we geïnteresseerden momenteel  voornamelijk telefonisch en via de website Pleegzorgdrenthe.nl. We hopen in het najaar de bijeenkomsten weer aan te kunnen bieden.

Thema-avonden voor pleegouders
De thema-avonden liggen voorlopig nog stil. Dat wil echter niet zeggen dat we die we vergeten zijn. In tegendeel; nu we weten dat er in de grote ruimten van het opleidingsgebouw maximaal 26 personen passen, zijn we aan het kijken hoe we bijeenkomsten kunnen organiseren met -als extra- de optie om de bijeenkomst online aan te bieden. De zomerperiode is bij uitstek een tijd waarin we dit gaan uitzoeken en uitwerken.

Wij van team Training & Selectie hopen van harte dat we je na de zomer op Papenvoort of online weer kunnen begroeten.

 
placeholder
 
placeholder
Update werkwijze corona

We zitten nog steeds in een bijzondere tijd. Inmiddels zijn er wel weer wat versoepelingen. Welke maatregelen die Yorneo heeft opgesteld zijn nog van kracht, welke uitzonderingen zijn er en hoe organiseer je nu een bezoekregeling? We zetten het graag nog even voor je op een rij:

 • Face-to-face contact is mogelijk als niemand in het pleeggezin/gezinshuis of ‘biologisch’ gezin milde klachten (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid), koorts of corona heeft.
 • Er wordt gepast omgegaan met het aantal volwassenen dat aanwezig is bij de bezoekregeling. Dit betekent dat naast de hulpverleners niet meer dan ca drie volwassenen in één ruimte zijn.
 • Het is belangrijk dat ouders, pleegouders/gezinshuisouders en hulpverleners tijdens de contactmomenten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. De 1,5 meter afstand geldt niet tussen volwassenen en pleegkinderen/gezinshuiskinderen (van 0 tot 23 jaar). Zij mogen dichter bij ouders, pleegouders/gezinshuisouders en hulpverleners
  komen.
 • Bezoekregelingen kunnen op locatie van Yorneo plaatsvinden. Er is een aantal ruimtes hiervoor beschikbaar. 
 • Omdat 1,5 meter in de auto niet te bewaren is, kunnen betrokken volwassenen (niet deel uit makend van een gezin) niet in één auto. Dit betekent bijvoorbeeld dat een pleegouder/gezinshuisouder of een hulpverlener geen ouder op kan halen voor een bezoek. De pleegouder/gezinshuisouder of de hulpverlener kan wel, indien nodig, samen met het pleegkind/ gezinshuiskind in een auto reizen.
  Als eigen vervoer geen optie, is mogen pleegkinderen en gezinshuiskinderen met openbaar vervoer reizen.
 • Weekendpleegzorg kan weer plaatsvinden.

Heb je vragen over bovenstaande, neem dan contact op met je pleegzorgwerker. 

 
placeholder
 
 
placeholder
Even voorstellen: 2 nieuwe leden van de Pleegouderraad

Hallo pleegouders,

Mijn naam is Chantal Bourgonje en sinds begin dit jaar ben ik lid van de POR. Mijn man en ik zijn in januari gestart als weekendpleegouder van een jongetje van 5 jaar. Als gezin met 2 dochters van 6 en 10 jaar geeft dat hele nieuwe dynamieken. Los van af en toe een moeilijk momentje, merken we dat hij het naar zijn zin heeft en dat hij ervaart hoe het er in een ander gezin aan toegaat. Zowel hij als zijn moeder kunnen even los van elkaar “bijtanken”. Het verschil voor hen kunnen maken geeft ons energie. Ook leren onze kinderen, dat niet alles vanzelfsprekend is en dat ze, naast aandacht te moeten delen, ook aandacht kunnen geven. Als POR lid vind ik het belangrijk en waardevol om op te komen voor de belangen van alle pleegouders. Namens jullie gaan we in gesprek met Yorneo over diverse onderwerpen. Dus als je wensen, vragen en ideeën hebt wat er beter of anders kan als
pleegouder(s) binnen Yorneo. Dan horen we dat graag. Laat je stem horen via pleegouderraad@yorneo.nl .

Hoi medepleger,

Ik ben Krista Boone, 36 jaar en getrouwd met Timo. Wij zijn sinds maart 2019 de pleegouders van een meisje van nu net 2 en sinds afgelopen maart ook de pleegouders van een jongetje die gelijk na zijn geboorte bij ons is komen wonen. Tot de komst van onze pleegzoon heb ik in de kinderopvang gewerkt. Daarvoor heb ik in de jeugdhulpverlening gewerkt. Kinderen hebben een speciale plek in mijn hart en in mijn hoofd. Want naast dat ik kinderen heel leuk vind, vind ik hun ontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken ook heel erg interessant. Binnen pleegzorg vind ik niet alleen de kinderen maar ook het contact met het biologische systeem een mooie en leuke uitdaging.
Het stoppen met mijn baan maakte dat er tijd vrij kwam voor iets anders. Na de herhaalde oproep om nieuwe leden, heb ik mij in januari aangemeld voor de POR. Graag denk ik als POR lid, namens jullie allemaal, mee met Yorneo in hoe we pleegzorg zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Zodat we samen zoveel mogelijk succesverhalen voor zoveel mogelijk kinderen kunnen bewerkstelligen.

 
placeholder
 
placeholder
Landelijk symposium: zo thuis mogelijk opgroeien

Op dinsdag 17 november 2020 vindt het landelijk Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien plaats. Een dag vol vernieuwing en verdieping, innovatie en inspiratie voor jeugd- en gezinsprofessionals, beleidsmakers en -medewerkers, pleegouders en gezinshuisouders. Dit symposium brengt een enorme hoeveelheid kennis, sprekers en ontwikkelingen uit praktijk en wetenschap bij elkaar. Ook zijn er speciale programma’s voor pleegouders en voor gezinshuisouders. 

Als het symposium op 17 november 2020 wegens Corona-maatregelen niet door kan gaan dan wordt deze verplaatst naar dinsdag 9 maart 2021, ook in de Jaarbeurs.

 
Meer informatie en inschrijven
placeholder
 
placeholder
Als je boos bent,... dan ben je op de helft

Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum vertonen vaak disruptief gedrag. Eigen innerlijke onrust wordt direct omgezet in negatief gedrag naar anderen. Eigen belang
wordt zonder aanzien des persoons nagestreefd. Dat gedrag wordt door anderen als vaak gemeen of kwetsend ervaren. Het kan deelname aan een maatschappelijke context, zoals school of een vrije tijds besteding onmogelijk maken. In dit artikel wordt besproken hoe kinderen met ASS op heel verschillende manieren kunnen komen
tot explosief en agressief gedrag

Daan scheldt, slaat en schopt
Daan is een 13 jarige puber, die op de poli psychiatrie wordt aangemeld vanwege heftige ruzies in de thuissituatie en op school. Hij kreeg de diagnosen PDD-NOS en ODD.
Daan kan fysiek agressief worden en spullen van anderen kapot maken. Hij scheldt, slaat en schopt en dreigt daar ook mee om zijn zin te krijgen. Zijn ouders weten vaak niet anders meer te reageren dan met een soortgelijke fysieke reactie. Dan loopt hij weg en verstopt zich op zijn kamer.

Bij het eerste boos-gesprek komt Daan samen met zijn moeder. Hij draagt een oranje shirt en vertelt in de gang enthousiast over voetballen. Daan en zijn moeder zijn allebei
moedeloos over de gang van zaken thuis: niets helpt...

Lees het volledige artikel

 
placeholder
 
placeholder
Pleegwijzer: pleegouders zijn van onschatbare waarde

Bericht van Pleegwijzer:

Pleegouders zijn van onschatbare waarde. Ze geven een kwetsbaar kind een veilige plek in hun huis én hun hart. Daarmee bieden ze nieuwe kansen aan zowel het kind als de ouders. Dat vraagt soms veel van pleegouders. Daarom is Stichting Pleegwijzer er als onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pleegouders in Groningen en Drenthe. Wij luisteren, kijken en denken mee.

We maken knelpunten bespreekbaar bij zorgaanbieders en gemeenten. We organiseren ontmoetingen tussen pleegouders onderling en activiteiten voor pleeggezinnen
Ons doel is om pleegouders te verbinden, te versterken en te ondersteunen.

Bekijk de (nieuwe) folder van Pleegwijzer en ontdek waarmee ze je kunnen helpen

 
placeholder
 
placeholder
Artikel: over gamen en socialemediagebruik bij jongeren

Gamen en socialemediagebruik zijn belangrijk in het leven van veel jongeren. 

Michel van Vliet, kinderarts bij Yorneo, schreef er, samen met anderen, een artikel over. Relevant voor artsen, maar ook voor hulpverleners en (pleeg)ouders. Het artikel is geschreven aan de hand van een casus over Erik van 15 jaar die door de huisarts verwezen wordt in verband met ondergewicht en vermoeidheid. 

Lees het artikel over schermverslaving

 
placeholder
 
 
placeholder
 

Tip voor (pleeg)jongeren: vind een luisterend oor bij Live Your Story (voor jongeren) en Share Your Story. Daar zit je dan. Opeens moet je thuis blijven. Je mag niet meer naar school en je klasgenoten zie je niet meer automatisch iedere dag. Je vaste docenten of mentor zie of spreek je nog maar één keer per week online. Er kunnen in deze periode veel gedachten door je hoofd gaan. Misschien zit je met vragen? Misschien zijn het vragen die je liever niet met je ouders, mentor of vrienden bespreekt? Live Your Story wil jou graag een luisterend oor bieden. 

Aan welke onderwerpen kun je denken?  
Buitengesloten worden, je eenzaam voelen, vragen over je geaardheid of je gender identiteit over hoe je omgaat met pestgedrag of discriminatie. Ze denken ook graag mee met vragen over vriendschap, liefde en seks. Jongeren kunnen zich aanmelden voor een buddy via het formulier op hun website.

 

 
placeholder
 
 
placeholder
 
Komende informatiebijeenkomsten
 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus organiseren we momenteel geen informatiebijeenkomsten. Geinteresseerden in pleegzorg verwijzen we graag naar www.pleegzorgdrenthe.nl om zich te orienteren op het pleegouderschap. Ook kunnen ze nog steeds een informatiepakket aanvragen. Bij vragen zijn wij telefonisch bereikbaar via (0592) 367 979 en we helpen graag een goed overwogen besluit te maken.

 
placeholder
 
Trainingen en cursussen voor pleegouders
 

Vanwege de maatregelen omtrent het corona-virus gaan onze trainingen en cursussen voor pleegouders momenteel niet door. Op onze website plaatsen we nieuwe data voor deze bijeenkomsten.

 
placeholder
 
 
 
 
yorneo.nlpleegzorgdrenthe.nlDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017