Pleegzorgnieuws | mei 2020
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Pleegzorgnieuws  
  7 · mei 2020  
 
placeholder
Inleiding/in deze editie:

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april 2020 brengt Yorneo een aantal wijzigingen aan in de huidige corona maatregelen. Yorneo sluit daarbij aan bij het weer opengaan van de basisscholen en speciaal basisonderwijs. We vinden het belangrijk dat de bezoeken tussen ouders en kinderen weer plaats kunnen vinden. Daarom worden vanaf 11 mei 2020 de bezoekregelingen en weekendpleegzorg weer opgestart. Meer informatie vind je in de brief die afgelopen week verstuurd is via de mail. Heb je de brief niet gekregen? Hieronder lees je meer wat je dan kunt doen. Verder in deze nieuwsbrief: 

 • Tips om de coronacrisis thuis (en buiten) door te komen
 • Bericht van de POR: pleegzorg en corona, waar lopen pleegouders tegen aan?
 • Speel mee met OKI-B
 • Samen bouwen aan het platform pleegzorg.nl
 
placeholder
 
placeholder
Brief over corona niet ontvangen?

We verstuurden in de afgelopen weken af en toe een brief via de mail in verband met de maatregelen omtrent corona. Heb je deze mail(s) niet ontvangen? Het kan zijn dat de mail/brief in je 'ongewenste e-mail' terecht is gekomen. Is dat ook niet het geval en heb je een Hotmail/Outlook account? Dan kun je het volgende doen om Yorneo als veilige ontvanger toe te voegen en onze toekomstige e-mails/brieven wel te ontvangen:

 • Open Outlook.com;
 • Login met jouw Hotmail/MSN/Outlook account;
 • Klik rechtsboven op het tandwiel;
 • Klik op 'Alle Outlook-instellingen weergeven';
 • Klik op 'Ongewenste e-mail';
 • Onder het kopje 'Veilige afzenders en domeinen' kies je voor '+ Toevoegen';
 • In het actieve veld typ je het 'yorneo.nl' en geef je 'Enter';
 • Klik op 'Opslaan';
 • Sluit dit venster.
 
placeholder
 
placeholder
Leuke tips voor thuis en buiten

Straks, na de meivakantie gaan de scholen weer open en zullen de meeste kinderen weer naar school gaan. Waarschijnlijk nog niet geheel en daarom zal het thuis zijn en -leren nog wel even blijven. 

Ben jij of je (pleeg)kinderen het thuiszitten zat? Graag geven we je wat nieuwe inspiratie om deze dagen samen op een leuke manier door te komen, thuis en buiten.

 • Wil je graag naar buiten, maar is wandelen not your cup of tea? Ga dan op avontuur met een bingokaart die je thuis kunt uitprinten. Dat is een keer wat anders dan 'gewoon' wandelen. Ook leuk voor bankhangjongeren en beeldschermjunkies. Trakteer de wandelaars bij thuiskomst op een fijne high-tea. Dat is altijd bingo! Ontdek ook alle andere leuke tips op www.kidsproof.nl en hier alvast wat inspiratie voor lekkere high-tea hapjes
 • Werkboek over Corona. Cosis (organisatie voor hulp bij een verstandelijke of psychische beperking) heeft een corona werkboek beschikbaar gesteld, een mooie manier om samen met je (pleeg)kinderen over Corona te paten door middel van tekenen en schrijven. 
 • Op Pinterest kun je uren scrollen naar leuke (knutsel)tips om te doen en maken samen met je (pleeg)kinderen, je vindt er ook veel praktische tips voor ouders met kinderen die thuis leren.
 • Lekker quizen (leuk en educatief), zelf te maken en samen uit te voeren.
 
placeholder
 
 
placeholder
Bericht van de POR: pleegzorg en corona, waar lopen pleegouders tegen aan?

Beste Pleegouders van Yorneo, 

We leven in bijzondere tijden en het corona-virus raakt iedereen. Over de hele wereld. Het heeft ook veel impact op de gezinnen. Vanuit de POR (pleegouderraad) wensen we jullie veel sterkte toe. En....ook veel plezier. Het zou zo maar kunnen zijn dat jullie nog nooit zoveel spelletjes met elkaar gedaan hebben.

De POR is lid van een overkoepeld landelijk orgaan, de LOPOR. Zij hebben een enquête uitgezet over pleegzorg en corona. Waar lopen pleegouders in Nederland tegen aan? Wij brengen enkele uitkomsten van de enquête onder jullie aandacht. Natuurlijk heeft Yorneo de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen en kunnen zij tips/aanbevelingen ter harte nemen. De tips gaan met name over ondersteunen in een tijd waarbij fysiek contact nauwelijks mogelijk is. Denk hierbij aan ondersteuning van pleegzorg aan pleegouders als het gaat om bezoekregelingen, problemen met thuis blijven, ondersteuning van school.   

Wij zijn jullie belangenbehartigers richting Yorneo. We zijn benieuwd hoe jullie de samenwerking met Yorneo in deze tijd ervaren. Mocht je vragen hebben, opmerkingen of juist heel tevreden zijn, daar zijn we benieuwd naar. En als je wilt reageren op de uitkomsten van het onderzoek kan dat natuurlijk ook. Jullie kunnen ons dan mailen op pleegouderraad@yorneo.nl. En als je wilt nemen we contact op. Dat doen we graag.  

Samenvatting onderzoek LOPOR=> Effecten van de coronacrisis op pleeggezinnen*

 • Pleeggezinnen zijn veerkrachtig: groot deel kan goed omgaan met gevolgen coronamaatregelen. Voor 42% van de pleeggezinnen is de impact van de crisis (vrij) groot. Met name bij de gezinnen met een gezinslid in de risicogroep  is de impact groot. Er is een kleine groep (17% van de pleeggezinnen) die een kleine impact ervaart. Of men de impact nou groot of klein vindt, ongeveer driekwart van alle pleeggezinnen geeft aan dat het goed lukt om te gaan met de veranderingen in het gezin. Dit tekent de flexibiliteit en veerkracht van pleeggezinnen.
 • Pleegzorg doe je samen, maar door corona toch vooral alleen. Van de deelnemende pleegouders ervaart 1/3 te weinig ondersteuning tijdens deze coronacrisis; 2/3 is tevreden over de ervaren ondersteuning.
  Ondersteuning komt uit verschillende hoeken, maar vooral uit het eigen netwerk en van de pleegzorgorganisatie. De ondersteuning die er is, wordt veelal op afstand vormgegeven.
  Er wordt veel gebruik gemaakt van beeldbellen voor contact met ouders, school en het eigen netwerk. Ook gaat er veel afstemming en overleg telefonisch en via WhatsApp. Sommige pleegouders geven daarbij aan dat de pleegzorgbegeleiding sowieso al vaak telefonisch plaatsvindt, dus dat er in dat opzicht niet veel anders is nu.
 • Ongeveer 29% van de respondenten beoordeelt het contact met ouders, professionals en scholen op afstand met een onvoldoende. Een kleinere groep (15%) heeft dit als knelpunt aangemerkt. Sommige pleegouders vinden het lastig om videobellen of andere contacten vorm te geven. Bijvoorbeeld omdat het om jonge kinderen gaat of kinderen die het moeilijk vinden om zich op deze manier te uiten en fysiek contact missen.
  Ook zijn er pleegouders die aangeven de afstemming met verschillende mensen op deze wijze als tijdrovend te ervaren. Zij voelen zich 'geleefd' door de situatie.
 • Knelpunten door corona: 70% van de pleegouders ervaart één of meerdere knelpunten:
  1. Pleegkinderen missen structuur van school en/of kinderopvang (34,7%)
  2. Pleegkinderen kunnen of mogen hun ouders niet zien (21,3%)
  3. Begeleiding vindt plaats op afstand, druk op gezin neemt toe (10,3%)
  4. Specifieke knelpunten (11,9%)
  Wegvallen sociale contacten van kinderen leidt tot spanning, verveling of negatief gedrag.
  Er is weinig ruimte voor ontspanning of vrije tijd.
  Weekendpleegzorg die juist wel of juist niet door gaat. Bij wel doorgaan is er angst voor besmetting. De pleegouders weten niet wat er gebeurt in het weekendpleeggezin en de weekendpleegouder weet niet wat er gebeurt in het pleeggezin. Hoe wordt er in het andere gezin omgegaan met besmettingsrisico’s?
  Bij niet doorgaan ontstaat een extra belasting voor het pleeggezin omdat deze vorm van ondersteuning wegvalt. Gedragsproblematiek pleegkind neemt toe, bijvoorbeeld door het gemis van familie en vrienden of door missen van therapie. Ook zijn er pubers die recalcitrant worden van de beperkingen en het gevaar niet zien.
 • Knelpunten bij risicogroepen (zie RIVM)
  Bij pleegouders die in de risicogroep vallen of waarvan een van de gezinsleden tot een risicogroep behoort, zijn er grotere zorgen over eventuele besmetting. Zo zijn er bij sommige pleeggrootouders echt zorgen over wat er met de pleegkinderen zal gebeuren als zij ziek worden of komen te overlijden. Ook bij pleeggezinnen waarbij een of meerdere gezinsleden tot de risicogroep behoren, zijn er zorgen over wat er gebeurt als er iemand ziek wordt en hoe zij kans op besmetting kunnen verkleinen.

* Ingevuld door 932 pleegouders

 
placeholder
 
placeholder
Speel mee met OKI-B

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een behandelprogramma dat Yorneo biedt, om ouders/opvoeders en kinderen weer meer plezier met elkaar te laten hebben, maar ook om kinderen weer beter te leren luisteren en meer zelfvertrouwen te geven. Als een kind lekkerder in zijn vel zit, zal het zich ook in contact met de ouder/opvoeder prettiger opstellen, waardoor het opvoeden gemakkelijker wordt. OKI-B kan je helpen om de problemen van je (pleeg)kind beter te begrijpen en daarop je manier van contact maken zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

Inzicht in gedrag en functioneren
De kracht van OKI-B is, dat de behandeling letterlijk spelenderwijs plaatsvindt. Het kind heeft het gevoel dat het komt spelen in een speelzaal en daarbij geholpen wordt door jou als ouder(s)/opvoeder(s). In de spelvormen die worden aangeboden, zitten allerlei thema’s verborgen, die u meer inzicht geven in het gedrag en functioneren van je kind. De behandelaar helpt je om deze thema’s te herkennen en waar nodig te beïnvloeden.

Meer zelfvertrouwen
OKI-B is gebaseerd op een Engelse methode: Sherborne Developmental Movement. Naar de mening van de behandelaars die OKI-B uitvoeren, helpt deze behandeling om opvoeding van je kind makkelijker te laten verlopen en de relatie die je met je kind voelt beter en plezieriger te maken. Een belangrijk doel is, dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en de (gedrags)problemen afnemen.

Aangezien we momenteel niet kunnen behandelen in verband met de Corona richtlijnen, heeft het OKI-B team een nieuwsbrief gemaakt om gezinnen kleine spelletjes mee te geven voor thuis die in ieder geval voldoen aan het sensopathische stuk, maar vooral het samen plezier hebben.Juist in deze spannende periode is het van belang mee te gaan in de vertraging die de richtlijnen ons nu bieden, en het lichamelijke contact vooral (alleen) thuis op te zoeken.

Spanningverlagend
Door de spelletjes ben je als pleegouder(s) en (pleeg)kinderen even bewust in contact, wat voor iedereen spanningverlagend kan werken en wellicht kan helpen bij piekeren en/of angstige gedachtes. We beseffen terdege dat we hier niet het effect van een OKI-B traject kunnen bereiken, maar hopen toch iets te kunnen bijdragen in het onderlinge contact in deze periode. Wanneer jij en je kind(eren) gezamenlijk plezier maken is dat doel voor ons al bereikt!

Bekijk de OKI-B spelletjes voor plezier samen

 
placeholder
 
 
placeholder
Samen bouwen aan landelijke platform pleegzorg.nl

In het voorjaar van 2021 vervangt een nieuw platform de huidige landelijke website www.pleegzorg.nl. Met een betrouwbare bibliotheek, een leeraanbod over de meest uiteenlopende pleegzorg-onderwerpen, en een community speciaal voor pleegouders.

Wat biedt het nieuwe platform? Betrouwbaar, toegankelijk en actueel: dat wordt het platform pleegzorg.nl. Samen met pleegouders en professionals wordt hier aan gebouwd. Op het nieuwe platform vind je straks een:

 • bibliotheek met betrouwbare en actuele informatie
 • steeds completer leeraanbod met trainingen, e-learning en meer
 • besloten en veilige community, speciaal voor pleegouders

Waarom en voor wie? Het nieuwe platform is er voor de pleegzorg, om pleegouders te versterken in hun rol en om professionals te ondersteunen met kennis en verwijzingen.

Bouw je mee? Pleegouders en professionals zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het platform. Bouw je mee? Kijk rustig rond en als je het leuk vindt, meld je aan op de site en doe mee met sessies, enquêtes en andere gebruikerstesten van het platform. Zowel pleegouders als zorgprofessionals worden van harte uitgenodigd om hun steentje bij te dragen aan de bouw. Een fundament ligt er al, het geraamte staat al stevig, maar voor de afwerking en invulling is input vanuit de pleegzorgpraktijk bijzonder welkom. 

Bekijk de animatie voor een korte introductie

 
Bezoek de website samen bouwen aan pleegzorg
placeholder
 
 
 
placeholder
 
Komende informatiebijeenkomsten
 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus organiseren we momenteel geen informatiebijeenkomsten. Geinteresseerden in pleegzorg verwijzen we graag naar www.pleegzorgdrenthe.nl om zich te orienteren op het pleegouderschap. Ook kunnen ze nog steeds een informatiepakket aanvragen. Bij vragen zijn wij telefonisch bereikbaar via (0592) 367 979 en we helpen graag een goed overwogen besluit te maken.

 
placeholder
 
Trainingen en cursussen voor pleegouders
 

Vanwege de maatregelen omtrent het corona-virus gaan onze trainingen en cursussen voor pleegouders (in ieder geval) tot 20 mei 2020 niet door. Op onze website plaatsen we nieuwe data voor deze bijeenkomsten.

 
placeholder
 
 
 
 
yorneo.nlpleegzorgdrenthe.nlDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017