Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV) Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV)

Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV)

Tijdens het opvoeden zoek je als ouder een balans tussen emotionele verbondenheid en zelfbepaling. Je wilt dat je kind het goed heeft met zichzelf en met de personen in zijn/haar omgeving. Soms zijn er toch onderlinge spanningen, strijd of ruzie die een gezonde ontwikkeling van de jongere in de weg staan en die ouders een gevoel van onmacht geven. De problemen hebben vaak invloed op alle gezinsleden en andere betrokkenen bij het gezin. Als je er samen niet uitkomt en andere hulpvormen ontoereikend bleken, kan het soms helpen als een of meerdere kinderen elders gaan wonen, bijvoorbeeld via Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV) van Yorneo.

Verlengde thuissituatie

De GmV-locaties in Assen, Emmen en Meppel bieden een veilige tijdelijke woonplek voor kinderen in de leeftijd van 13 tot 21 jaar als het thuis niet meer gaat. Het verblijf kun je zien als een verlengde thuissituatie waarin individueel en in de groep geoefend en geëxperimenteerd wordt als overgang naar weer thuis wonen, als brug naar zelfstandig wonen of brug naar andere passende woon- en of behandelvormen. Doel is dat het kind en het gezin weer positief in het leven komen te staan, er weer goed onderling contact is en bereidheid om er samen voor te gaan.

Op maat aangepaste hulp

Het kind, de gezinssituatie en de omgevingsfactoren zijn uniek en daar sluit de hulpverlening op aan met een aanbod op maat aan gezinshulp, individuele hulp of groepsgerichte hulpverleningsactiviteiten. Deze vinden naar behoefte plaats op het GmV of ambulant (thuis of op een andere locatie). Zo maken we optimaal gebruik van de kracht van de groep op de GmV-locatie en blijven ouders, kinderen en sociaal netwerk goed in contact met elkaar.

Meer informatie

Voor hulp van Yorneo heb je een verwijzing nodig van een verwijzer, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.

Bekijk de folder

De persoon op deze foto is geen cliënt van Yorneo.

ERVARING VAN

Het ging thuis echt niet meer

"Mijn verblijf op een locatie met GmV was een heel avontuur, zowel voor de hulpverlening als voor mezelf"

Lees meer