Multi Systeem Therapie (MST) Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST)

Soms spelen bij jongeren ernstige gedragsproblemen, zoals agressie, uitval- wangedrag op school of crimineel gedrag. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende problemen en zijn de jongeren in aanraking geweest met politie en justitie.

Yorneo helpt met Multi Systeem Therapie (MST) als behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met deze ernstige gedragsproblemen en bij wie uithuisplaatsing dreigt.

Hoe werken we?

Er komt een MST therapeut van Yorneo meerdere malen per week in de thuissituatie en betrekt de personen die het meest invloed hebben op de jongere (school, familie, buurt, vrienden).

MST biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaarheid. De behandeling duurt maximaal 5 maanden. Ook als een jongere zelf niet gemotiveerd is om zijn of haar gedrag te veranderen, werkt deze therapie. MST versterkt de ouders in opvoeden en zoekt net zo lang tot concrete oplossingen werken.

Bekijk of print de folder over MST

De persoon op de foto is geen cliënt van Yorneo.

ERVARING VAN

Mijn stiefzoon Yordi kwam steeds nadrukkelijker in beeld bij de wijkagent

"Met hulp van Yorneo is voorkomen dat hij uit huis geplaatst werd. De spanning is minder geworden. "

Lees meer