Multi Systeem Therapie (MST) Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is een behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen (antisociaal gedrag) bij wie uithuisplaatsing dreigt. Deze jongeren laten vaak een combinatie van gedragsproblemen zien zoals agressie, weglopen, spijbelen, intimideren, liegen, niet houden aan huisregels, pesten, geweld thuis of op straat, alcohol-, drugs- en ander middelengebruik. Vaak monden deze gedragingen uit in crimineel gedrag (dealen, diefstal, heling, vandalisme etc.).

De hulpverlener van Yorneo komt aan huis en betrekt in overleg met de ouder(s) een steunfiguur bij de behandeling, bijvoorbeeld een voetbaltrainer of leerkracht. De hulpverlener is 24 uur per dag bereikbaar voor acute veiligheidsvraagstukken. De behandeling duurt tussen de 3 en 5 maanden en is erop gericht om uithuisplaatsing te voorkomen. Het voordeel van MST is dat het ook werkt als de jongere zelf niet gemotiveerd is om zijn of haar gedrag te veranderen.

Bekijk de folder

De persoon op de foto is geen cliënt van Yorneo.

ERVARING VAN

Mijn stiefzoon Yordi kwam steeds nadrukkelijker in beeld bij de wijkagent

"Met hulp van Yorneo is voorkomen dat hij uit huis geplaatst werd. De spanning is minder geworden. "

Lees meer