Kwaliteit Kwaliteit

Wat kun je van Yorneo verwachten?

Onze hulp sluit aan bij wat nodig is en bij de mogelijkheden en talenten van het kind en het gezin. Soms zijn intensieve doelgerichte gesprekken met de ouders, het kind of de jongere voldoende om samen verder te kunnen. In sommige gevallen is er meer nodig. De hulpverleners van Yorneo sluiten aan bij de vraag. Wij helpen een situatie te creëren waarin de ontwikkeling van kinderen maximaal is. Niet ons aanbod, maar de hulpvraag bepaalt hoe we samen met de jeugdige en opvoeders doelgericht aan de slag gaan. 

Thuis in opvoeden en opgroeien

We bieden verschillende behandelprogramma's die passen bij het kind, het gezin en de situatie. De hulpverlening wordt geboden door HBO-plus opgeleide hulpverleners, zoals pedagogisch en ambulant hulpverleners. Zij worden ondersteund door kinderartsen, systeemtherapeuten, klinisch psychologen, (GZ) psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen generalist (NVO), orthopedagogen, kinderverpleegkundigen, logopedisten, speltherapeuten, kinderfysiotherapeuten en psychomotorisch therapeuten.

Onze programma's variëren in duur en frequentie; zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Na beoordeling van de factoren die van invloed zijn op de klachten, hulpvraag en het veranderingsproces, nemen we zo snel mogelijk contact op met de cliënt om een eerste afspraak te plannen. Is onze hulp niet wat het kind nodig heeft, dan kijken we samen welke organisatie de passende hulp kan bieden.

Kwaliteit

We streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit: we vinden het belangrijk dat de hulp die wij bieden up-to-date is, theoretisch goed onderbouwd en effectief op basis van gedegen onderzoek. We gaan altijd voor maatwerk: wat past het beste bij het kind en binnen het gezin? Uiteraard is Yorneo HKZ gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn.

Resultaatgericht meten

Bij Yorneo doen we ons werk zo goed mogelijk en waar mogelijk nog beter. Zo blijven we ons ontwikkelen. Om te weten wat werkt en wat niet werkt, meten we resultaatgericht. We zetten daarvoor verschillende meetinstrumenten in. Als blijkt dat iets niet werkt dan gaan we het anders doen, als iets werkt dan doen we daar meer van en delen onze kennis met anderen.

Veiligheid

Yorneo hecht veel waarde aan veiligheid. Dit zie je terug in alle facetten van de behandeling en de vragenlijsten die we aan het begin en het einde van de behandeling afnemen. Indien er een onveilige situatie ontstaat, houdt Yorneo zich aan de verplichting van de meldcode en stemmen we dit indien nodig af met Veilig Thuis Drenthe.

 

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Een huisarts

"Nadat ik de verwijzing had gemaakt, is de hulp van Yorneo snel op gang gekomen."

Lees meer