Ons verhaal Ons verhaal

Thuis in opvoeden en opgroeien

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/versterken.

Onze visie

Het belang van het kind of jongere en de hulpvraag van kind, ouders of verzorgers staan voor ons centraal. We laten niemand in de kou staan, hoe complex of hoe verstoord de relatie ook is. Yorneo werkt oplossingsgericht en denkt in kansen.

Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. We bieden een divers behandelaanbod en zijn daarmee in staat een brede doelgroep passende zorg te bieden. We bieden de hulp dicht bij het kind of de jongere. Het liefst ondersteunen we hem of haar in een zo vroeg mogelijk stadium. Bij voorkeur in de eigen omgeving en, als het nodig is, in de vorm van verblijf. Onze hulp duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig en waar nodig tot volwassenheid.

Door een gezamenlijke aanpak met thuis en school bieden we hulp op maat. We werken vanuit verschillende vakgebieden. Waar nodig werken we samen met ketenpartners, overige betrokken mensen en hulpverleners rondom het kind of de jongere. Door kennis en krachten te verbinden en aan te sluiten bij de eigen omgeving is de kans van slagen het grootst.

Onze kracht is dat we altijd vanuit een systeemtheoretisch kader kijken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn, rekening houdende met alle rollen in het betrokken cliëntsysteem.

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

ANBI

Yorneo is een ANBI-instelling

Lees meer