Hoe kan ik omgaan met...? Hoe kan ik omgaan met...?

Hoe kan ik omgaan met...?

Ben je pedagogisch medewerker bij een kinderopvang, BSO of leerkracht/docent in het onderwijs en vraag je je af hoe je het beste om kunt gaan met bepaald gedrag van een of meerdere kinderen in jouw groep?
Yorneo biedt ondersteuning aan professionals om extra inzicht te geven in gedrag en preventie:

Groepsgedrag: groepsprocessen, groepsdynamica, groepsvorming, sociale veiligheid, positief basisklimaat, onrust bij lesovergangen, interactie tussen leerlingen.

Contact met ouders: gespreksvoering met ouders, samenwerking met ouders, ouderbetrokkenheid.

Individueel gedrag: druk gedrag, incidenten, ingrijpende gebeurtenissen, werkhoudingsproblemen.

Yorneo biedt scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ondersteuning door middel van YOOP (Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professionals), in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. En aan voorschoolse opvang ( kinderopvang) d.m.v. Vroeg Erbij en buitenschoolse opvang (bso) door middel van Vroeg Erbij Blijven. We versterken het pedagogisch klimaat en de pedagogische vaardigheden van professionals in kinderopvang/BSO/onderwijs door ‘coaching on the job.’ 

 

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

Een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf

Een schat van een jongen met een heel groot hart. Het behandelplan had effect en wat waren wij daar blij om!

Lees meer