Welke hulp biedt Yorneo? Welke hulp biedt Yorneo?

Welke hulp biedt Yorneo?

Yorneo is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Ook bieden we hulp en verblijf als kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Onze hulp is deskundig, op maat en snel inzetbaar.

We bieden ondersteuning aan professionals van scholen en kinderopvang door middel van: YOOP en Vroeg Erbij (Blijven). We versterken het pedagogisch klimaat en de pedagogische vaardigheden van de professionals in kinderopvang/BSO/onderwijs door ‘coaching on je job.’ Andere hulpvormen:

Om hulp te krijgen van Yorneo voor een kind en ouder(s)/verzorger(s), is een verwijzing van een verwijzer nodig, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.

In het geval van een crisissituatie (acute nood waarbij minderjarige is betrokken) kan een verwijzer tijdens kantoortijden rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Crisis van Yorneo via (0592) 430 390. Buiten kantooruren kun je (ook als er nog geen verwijzing is) bellen met Spoed4Jeugd (0522) 279 946.

 

 

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.

ERVARING VAN

YOOP (primair onderwijs)

Yorneo biedt scholen in het basisonderwijs ondersteuning d.m.v. YOOP als er zorgen zijn over het gedrag in een groep of

Lees meer