Checklist verwijzing naar Yorneo Checklist verwijzing naar Yorneo

Checklist verwijzing naar Yorneo

Om hulp van Yorneo te krijgen, heeft Yorneo bepaalde informatie nodig van verwijzers en moet de verwijzing aan bepaalde punten voldoen. Zie onderstaande lijst voor de benodigde informatie per verwijzer. Onderstaande geldt voor de programma’s: Hulp na Scheiding, IOG, PMTO, MST, MDFT, MOC, SRBT en specialistische diagnostiek (dus niet voor pleegzorg, gezinshuizen, ambulante spoed hulp (crisis) en GMV’s).

Artsen

 • De verwijzing is op de naam van het kind (ook bij een verwijzing voor Hulp Na Scheiding)
 • Telefoonnummers van ouders en jongeren vanaf 16 jaar zijn toegevoegd
 • Beide ouders dienen toestemming te geven, mits ze beide gezag hebben
 • Een jongere vanaf 16 jaar dient zelf toestemming te geven
 • Het woonplaatsbeginsel is bekend
 • De aanmelding kan via Zorgdomein gedaan worden, of rechtstreeks via het aanmeldformulier (dit is alleen bestemd voor artsen). Of per brief/email veilig via Zivver naar aanmelden@yorneo.nl

Gemeente

 • Er is een doelenformulier/verslag aanwezig. Pas nadat dit binnen is gekomen kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst
 • NAW gegevens en telefoonnummers zijn toegevoegd
 • Er is een 301 (toewijzing) afgegeven
 • Beide ouders dienen op de hoogte te zijn van de verwijzing
 • Beide ouders dienen toestemming te geven, mits ze beide gezag hebben
 • Een jongere vanaf 16 jaar dient zelf toestemming geven
 • Het woonplaatsbeginsel moet bekend zijn
 • Aanmelden kan veilig vie Zivver: aanmelden@yorneo.nl

Gecertificeerde instelling

 • Er is een beschikking afgegeven
 • NAW gegevens en telefoonnummers zijn toegevoegd
 • Er zijn doelen aanwezig
 • De beschikking/toewijzing wordt via het eigen systeem ingediend: 1 deel naar Yorneo (met daarin de doelen) en 1 deel naar de gemeente
 • Het woonplaatsbeginsel is bekend
 • De productcode is gegeven

Belangrijke aanvullingen:

Indien er een verwijzing naar Hulp Na Scheiding (HNS) gedaan wordt, dient er voor elk kind een verwijzing te zijn. Yorneo heeft de volledige namen, BSN nummers en geboortedata van alle kinderen nodig.

Voor ambulante programma’s en MOC’s geldt dat er voor elk kind die een eigen hulpvraag heeft, een verwijzing nodig is. Yorneo heeft de volledige namen, BSN nummers en geboortedata van alle kinderen nodig.

In de regio Noord Drenthe mogen meerdere kinderen met alle hierboven gevraagde gegevens in één verwijzing/beschikking ingediend worden.

In de regio Zuid Drenthe moet er per kind een aparte verwijzing/beschikking met alle hierboven gevraagde gegevens ingediend worden.

ERVARING VAN

Een huisarts

"Nadat ik de verwijzing had gemaakt, is de hulp van Yorneo snel op gang gekomen."

Lees meer