Ouder

Wie kan mij doorverwijzen?

Klik hier voor het volledige overzicht

Hoe lang duurt de hulp?

Hulp van Yorneo duurt zo kort mogelijk, zo lang als nodig. Sommige hulpprogramma's hebben een vastgestelde duur. Dit kun je navragen bij je hulpverlener.
Verblijf in een gezinshuis duurt in principe tot een jongere zich voldoende heeft ontwikkeld om op eigen benen te staan.

Tot welke leeftijd biedt Yorneo hulp?

Dit varieert per hulpvorm. De meeste hulpverlening is tot 18 jaar. Soms is verlenging mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor de 24-uurs behandelingen zoals pleegzorg kan hulpverlening worden geboden tot de leeftijd van 23 jaar.

Moet ik zelf voor de hulp betalen?

Als ouder betaal je voor hulp van Yorneo niets. Dit doet de gemeente waar je woont.

Kan ik gebruik maken van WiFi?

Op alle locaties van Yorneo kun je gebruik maken van WiFi via HotSpots van KPN.
1. Selecteer 'KPN' als draadloos netwerk.
2. Start je internet browser, de inlogpagina start automatisch.
3. Volg de instructies op de inlogpagina.

Mag ik een geluidsopname van een gesprek maken?

Voor het maken van een geluidsopname van gesprekken met een hulpverlener van Yorneo gelden enkele spelregels:

• Geluidsopnamen zijn in principe toegestaan, beeldopnamen niet.
• Laat het plan om een opname te maken van te voren aan de hulpverlener weten.
• Als er nog andere gespreksdeelnemers zijn, moeten die ermee instemmen.
• De hulpverlener kan weigeren om de opname toe te staan en zal de reden daarvoor uitleggen, desgewenst schriftelijk.
• Opnamen zijn alleen voor eigen gebruik, verstrek ze niet zonder onze toestemming aan anderen en maak ze ook niet openbaar (het zonder toestemming delen van opnamen is strafbaar).
• Knip of plak niet in de opname.
• Geef de hulpverlener een kopie van de opname als die daar om vraagt.