Privacy statement

Hoewel aan alle pagina's van de website van Yorneo de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Yorneo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website van Yorneo.

Deze site geeft geen advies voor hulpverlening. Wanneer je problemen ervaart met het opgroeien of opvoeden van (een van) je kinderen, raden wij je te allen tijde aan contact op te nemen met je huisarts, kinderarts, gemeente of andere persoon die kan doorverwijzen. De informatie op deze site is daarnaast in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door hulpverleners van Yorneo wordt verstrekt.
De sites waarnaar Yorneo linkt worden regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Yorneo kan voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Yorneo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het inwinnen van advies ten aanzien van problemen met opgroeien en opvoeden.
De persoonlijke gegevens die je op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om je bericht af te handelen of op jouw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Yorneo (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Copyright

Voor alle onderdelen van de website van Yorneo (teksten, foto's, graphics etc.):
copyright © 2017 Yorneo.

Voor sommige fotografie is gebruik gemaakt van modellen. De geportretteerde personen hebben geen relatie met het onderwerp.