Regie op drie Regie op drie

Pilot Regie op drie

Beter passende hulp en breder bewustzijn


De aftrapbijeenkomst voor Regie op Drie is inmiddels geweest. De vijf grootste jeugdzorgaanbieders en de gemeente Emmen participeren hierin, waarbij de gemeente Emmen en Yorneo in nauwe samenwerking kartrekker zijn. Komt er bij een regiehouder voor hetzelfde kind/dezelfde jongere voor de derde keer een vergelijkbare hulpvraag binnen, dan gaat Regie op 3 kijken wat er aan de hand is: welke hulp is geboden, wat heeft geholpen en wat niet, en hoe toekomstige hulp beter kan aansluiten bij de hulpvraag. Het doel is om gezin en de jeugdige (nog) beter passende hulp te bieden. Het tweede doel is om bij gemeenten en betrokken professionals een breder bewustzijn te creëren voor problemen die het gehele spectrum van het sociaal domein bestrijken. Regie op Drie draagt bij aan de doelstellingen van de transformatie en het BTA.

Werkwijze pilot


Er start een pilot in drie gemeenten (Aa en Hunze, Borger Odoorn en Coevorden): bij aanmeldingen van een casus wordt gelet op het aantal vragen om hulp.
Voor de werkwijze wordt nu gedacht aan het voeren van drie gesprekken: met de ouder(s), met kind/jongere (afhankelijk van leeftijd), en een gezamenlijk gesprek met jeugdige, ouders, vertegenwoordigers van de hulpverleners die eerder al betrokken waren en de regisseur van Regie op 3. Aan de hand van een tijdlijn wordt in beeld gebracht wat heeft gewerkt en wat niet. Maar vooral wordt gekeken wat voor hulp in de toekomst nodig is, waarbij de focus breder ligt dan alleen jeugdhulp. Ook andere problemen op het gebied van het sociaal domein worden zo nodig naar boven gehaald, die mogelijk een rol spelen in het gezin. Denk aan huisvesting, financiën, etc.

Voorlopig wordt gewerkt met tien casussen om ervaring op te doen en de werkwijze te stroomlijnen.

Anka Wagenaar, Yorneo